Elämäntyö / Kirjailija

Kirjeet

Minna Canthin kirjeet sisältävät ainutlaatuisen avaimen hänen ajatteluunsa ja toimintansa motiiveihin. Ne tukevat hänen kaunokirjallisten tuotteittensa teemoja. Kirjeissään hän käytti sekä suomen että ruotsin kieltä.

Canthin kirjeet sisältävät kappaleen Kuopion ja koko Suomen kulttuuri- ja aatehistoriaa vuodesta 1860 vuoteen 1897. Ne antavat myös hauskan kuvan hänen perhe- elämästään ja huolehtivan äidin osastaan. Kirjeistä myös ilmenee, kuinka kauas Kuopiosta Canth näki ja kuinka lähellä jännittävä uusien aatteiden Eurooppa tuohon aikaan oli rohkealle ja kielitaitoisille naiselle.

Kirjeillään Minna Canth rohkaisi ja kannusti monia kirjailijaystäviään. Kertoessaan ajatuksistaan ja lukemistaan aatteista hän välitti uusia vaikutteita ja tyylisuuntia suomalaisille kirjailijoille ja kulttuurivaikuttajille nopeasti.

Säilyneitä yksityiskirjeitä ystäville ja sukulaisille on julkaistu kaksi kokoelmaa, yli viisisataa kirjettä. Ensimmäinen kokoelma ilmestyi Koottujen teosten osana: Kirjeitä vuosilta 1860-1897. Sen toimittivat Irja Harmas, Helle Kannila, Greta Thesleff, Hilja Vilkama. Toisen kokoelman, Minna Canthin kirjeet, selityksin ja kirjeen saajien henkilötiedoin varustettuna, kokosi Helle Kannila. Se ilmestyi vuonna 1973

Kirjeiden originaaleja säilytettään Kuopion kaupunginkirjaston arkistossa, samoin kuin hänen teostensa käsikirjoituksia.

Minna Canthin kirjoittamia liikekirjeitä on muutamia Elinkeinoelämän keskusarkistossa Mikkelissä niiden liikkeiden arkistoissa, joiden kanssa hän kävi kauppaa (Forssan, Porin ja Vaasan puuvillatehtaat, Finlayson, Nuutajärven lasitehdas).