Elämäntyö

Yhteiskunnallinen vaikuttaja ja seuraihminen

Minna Canth oli edelläkävijä, välittäjä, vaikuttaja ja uutta luova radikaali suomalaisessa kirjallisuudessa ja yhteiskunnallisessa ajattelussa.

Nais- ja työväenkysymys, raittiusaate, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, kansanvalistus, kansallisuusaate, uudet luonnontieteelliset ajatussuunnat, kieli- ja koulukysymykset olivat Minna Canthin kiinnostuksen kohteita kirjallisten tyylisuuntien ohessa.

Aiheista keskusteltiin Kanttilan salongissa1880-luvulla ja seuraavalla vuosikymmenellä ehkä enemmän kuin missään muualla Suomessa. Eikä vain puhuttu, vaan myös toimittiin. Syntyi virallisia yhdistyksiä ja seuroja sekä vapaamuotoisia verkostoja, jotka muuttivat ajattelua, käytäntöjä ja vihdoin myös lainsäädäntöä.